Taller de Conservación y Restauración

restauracio

El Taller de Conservació i Restauració de l'Arxiu del Regne de Mallorca començà a funcionar a principis de l'any 1998 gràcies a l'acord signat entre el Govern de les Illes Balears, la Fundació Juan March i la Banca March, aquest acord dotava la institució de tot l'equipament tècnic necessari per dur a terme restauracions d'envergadura i també, d'una partida per contractar professionals restauradors.

El taller neix amb la necessitat de la conservació del patrimoni documental i bibliogràfic custodiat a l'ARM. Les seves principals funcions són:

  • Restauració de la documentació conservada a l'ARM amb la finalitat de restablir la seva integritat física i funcional (perdudes a conseqüència del pas del temps, del maneig i per un seguit de circumstàncies adverses) als materials que li donen forma: el suport (paper, pergamí) i la resta d'elements (tintes, segells, etc)
  • Els controls de la llum, la humitat i la temperatura als dipòsits documentals per mitjà d'instruments de mesura que permeten fer-ne un seguiment periòdic.
  • El control de la contaminació biològica, que tracta d'evitar l'aparició d'individus bibliòfags (com els fongs) i tipus d'insectes, amb mesures de desinfecció i neteja dels dipòsits i amb el manteniment d'uns bons nivells de temperatura i humitat.
  • Protecció del patrimoni documental i bibliogràfic en cas que s'hagin d'exposar, transportar o emmagatzemar.
  • Signar convenis de restauració amb diferents institucions i centres que custodien patrimoni documental de les Illes Balears. Així, des de 1998 s'han signat convenis amb als ajuntaments de Palma, Eivissa, Algaida, Campos, Capdepera i Muro, el Consell Insular de Menorca, el Monestir de Lluc i el Centre Regional d'Història i Cultura Militar de les Balears.

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Veure horari

Telèfons

  •   (34) 971 177 340